Privacy Statement

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka putem Rezervacije

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnih podataka korisnika, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiranju korisnika o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka za svrhe koje su ovdje izričito navedene: realizaciju rezervacije stola i marketinga. Prikupljamo Vaše sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu, telefon/mobitel.

Potvrđujete da se slažete da obradom osobnih podataka potpisom ove izjave ili klikom na gumb za prijavu. 

Osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelj zbirke vaše osobne podatke čuva, obrađuje i koristi za slijedeće namjene: realizaciju rezervacije stola i marketinga.  Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni: dok se ostvaruje svrha obrade.

S vašim će se osobnim podacima postupati sukladno mjerodavnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja. Voditelj obrade čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućuje pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom. 

Imate pravo da od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. Zahtjev za navedeno se podnosi na sljedeći e-mail: gdpr@zrmanja.eu

Temeljem osobnih podataka ne donosimo automatizirane odluke niti izrađujemo profile u smislu odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa iz područja zaštite osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu što ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Opoziv prigovora se podnosi na gore navedenu adresu.

____________________
Potpis korisnika
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

____________________
Mjesto i datum

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka putem Newslettera

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama niti komercijalno eksploatiraju od trećih strana i izvan Republike Hrvatske. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja. Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi. U svakom trenutku možete odustati od dane privole, putem ažuriranja svojih postavki (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). FOOD HOUSE ZRMANJA poštuje vaša prava na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvarujete podnošenjem pisanog zahtjeva na: FOOD HOUSE ZRMANJA, Paravinja dolac 2, Muškovci, 23450 Obrovac, Croatia i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na: FOOD HOUSE ZRMANJA, Paravinja dolac 2, Muškovci, 23450 Obrovac, Croatia i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: gdpr@zrmanja.eu.

Izjava o neprikupljanju podataka
Na stranicama:
Contact Us, Posao i Specialties order ne prikupljamo i ne obrađujemo osobne podatke korisnika.